luxlife.pl

luxlife.pl – luksus, zakupy, uroda, lifestyle

jak założyć profil zaufany przez bank
Lifestyle

Czym jest profil zaufany i co można przez niego załatwić?

W obecnych czasach ludzie wiele spraw urzędowych wolą załatwiać przez internet niż fatygować się osobiście do danego urzędu i czekać w kolejkach. Do załatwiania wielu spraw w urzędach służy profil zaufany, który może założyć każda osoba mająca numer pesel.

Co to jest profil zaufany?

Profil zaufany jest bezpłatnym narzędziem umożliwiającym załatwienie wielu spraw przez internet bez konieczności wychodzenia z domu. Profil zaufany jest elektronicznym podpisem, który umożliwia składanie wniosków oraz podań do poszczególnych podmiotów publicznych.
Profil posiada wszystkie dane identyfikujące użytkownika u podmiotów publicznych i dzięki temu składanie dokumentów i załatwianie spraw jest proste i szybkie.
Profil zaufany założyć można przez internet lub w urzędzie miasta. Zakładając profil przez internet, można skorzystać z formularza znajdującego się na stronie profilu lub ze strony swojego banku.

Jak założyć profil zaufany przez bank?

Aby założyć profil zaufany przez bank, należy przygotować swoje dane służące do zalogowania na konto bankowe. Następnie trzeba sprawdzić, czy dany bank oferuje możliwość założenia profilu. Informacje te uzyskać można na infolinii banku lub na stronie profilu zaufanego.
Kolejnym krokiem jest zalogowanie się na swoje konto bankowe i wyszukanie na profilu zakładki z formularzem służącym do zakładania profilu zaufanego. W czasie wypełniania formularza ważne jest, aby uważnie czytać wszystkie informacje i postępować według wytycznych.
Po założeniu profilu zaufanego można logować się na niego poprzez wybranie sposobu logowania przez konkretny bank. W niektórych bankach, aby założyć profil zaufany, trzeba wcześniej w oddziale potwierdzić swoją tożsamość.

Kto może założyć profil zaufany?

Profil zaufany założyć może każda osoba, której został nadany numer pesel i która ma pełną lub ograniczoną zdolność do wykonywania czynność prawnych.
Profilu zaufanego nie mogą jednak założyć dzieci, które nie mają skończonych 13 lat, a także osoby, które są ubezwłasnowolnione. Każdy obywatel może mieć tylko jeden profil zaufany.

Do czego służy profil zaufany?

Profil zaufany używany jest do kontaktów z urzędami oraz ministerstwami, a jego okres ważności wynosi 3 lata. Po upływie terminu ważność profil można przedłużyć na okres kolejnych 3 lat.
Profil zaufany jest bezpłatnym narzędziem, które umożliwia następujące czynności:
* potwierdzenie tożsamości – podczas załatwiania spraw w urzędzie stacjonarnym trzeba okazać się dowodem osobistym i profil zaufany może zostać porównany do dowodu, ponieważ zawiera on informacje umożliwiające zidentyfikowanie użytkownika,
* podpisywanie dokumentów podpisem zaufanym – profil zaufany może posłużyć do podpisywania elektronicznych dokumentów urzędowych. Podpis zaufany jest integralną częścią każdego profilu zaufanego. Podpis ten umożliwia podpisanie dokumentów, które znajdują się na dysku oraz mają formę elektroniczną i umieszczone są na stronach urzędowych.
Podpisanie odbywa się poprzez kliknięcie „podpisz profilem zaufanym” i potwierdzenie swojej decyzji kodem autoryzacyjnym, który wysłany jest na numer telefonu połączony z profilem zaufanym.