luxlife.pl

luxlife.pl – luksus, zakupy, uroda, lifestyle

Lifestyle

Co to jest blokada konta bankowego?

Zdarzają się sytuacje, w których konto bankowe klienta zostaje zablokowane. Takie działania może wszcząć ZUS oraz Urząd Skarbowy.

Co to jest blokada konta?

Blokada środków na koncie sprawia, iż jako właściciel danego konta bankowego nie masz możliwości wypłacenia zablokowanej gotówki. Do takich sytuacji może dojść nie tylko w odniesieniu do środków, jakie są na koncie, ale także tych, które pojawią się w przyszłości. Oczywiście blokada środków na koncie nie trwa w nieskończoność. Czas, w jakim nie będzie można skorzystać z pieniędzy zgromadzonych na koncie bankowym, zależny jest od tego, kto wnioskował o tę blokadę. W przypadku blokady nałożonej na wniosek Urzędu Skarbowego, dostęp do pełnej kwoty będzie możliwy po całkowitym uregulowaniu zaległych należności. W tym celu do banku musi trafić odpowiedni dokument potwierdzający od samego Urzędu Skarbowego.

Jakie podmioty mogą zablokować środki?

Samej blokady środków zgromadzonych na koncie bankowym dokonać może wyłącznie sam bank, w którym jest zarejestrowane konto. Powodem, dla którego może zostać wdrożona taka procedura, jest wniosek złożony przez ZUS lub Urząd Skarbowy. Aby jednak doszło do blokady całości lub części gotówki, bank musi otrzymać od wyżej wymienionych instytucji odpowiedni tytuł wykonawczy. Nie można jednak zapominać, że sam bank może dokonać takiej blokady. Środki pieniężne, które nie podlegają takim działaniom, to świadczenia alimentacyjne. Niezapłacony mandat to kolejny przyczynek do zablokowania konta bankowego. Nie inaczej jest także w przypadku alimentów czy niespłaconego kredytu. Innym zjawiskiem jest tak zwana blokada transakcyjna spowodowana zabezpieczeniem pewnej kwoty na cel transakcji płatniczej. Dowiedz się więcej na ekstra-ratka.pl

Blokada konta bankowego – charakterystyka

Przede wszystkim bank nie może zablokować całych środków zgromadzonych na koncie, ale tylko taką część, która odpowiada zaległej opłacie. Pieniądze mogą być zablokowane na rachunku: oszczędnościowo-rozliczeniowym ,związanym z prowadzoną działalnością gospodarczą, oszczędnościowym oraz na lokatach terminowych. Jak wiemy to sądy, urzędy skarbowe czy komornicy głównie składają taki wniosek o blokadę konta, ale co istotne to nie bank nas o tym poinformuje, a zrobi to zawsze urząd wzywający do blokady konta. Warto mieć na uwadze również, iż bank może zablokować transakcję na koncie, jeśli będzie miał podejrzenia co do jej legalności. Dotyczy to sytuacji domniemanej kradzieży karty lub włamania się na konto bankowe, w szczególności w wypadku przelewów dokonywanych z danego konta na konto zagraniczne.