luxlife.pl

luxlife.pl – luksus, zakupy, uroda, lifestyle

Kulturoznawstwo
Lifestyle

Kulturoznawstwo – dlaczego warto dziś studiować ten kierunek?

Zastanawiasz się, czy warto wybrać studia dzienne, czy zaoczne? Nie wiesz, na jaką uczelnię się zdecydować, a najwięcej twoich wątpliwości związanych jest z wyborem odpowiedniego kierunku? Jeden z najbardziej przyszłościowych kierunków studiów to kulturoznawstwo. Dowiedz się o nim więcej i sprawdź, czy to dobra opcja dla ciebie.

Czym jest kulturoznawstwo? Gdzie można je studiować?

Kulturoznawstwo to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy, łącząca w sobie elementy socjologii, psychologii i filozofii. Obecnie nauka ta ma już ugruntowaną pozycję i zajmuje się badaniem kultury z perspektywy teoretycznej oraz filozoficznej. Należy do dziedzin interdyscyplinarnych, co oznacza, że sięga głęboko do różnych nauk humanistycznych.

Kulturoznawstwo można obecnie studiować na wielu uniwersytetach i w licznych szkołach wyższych, m.in. w krakowskiej Akademii Ignatianum, w której jednolite magisterskie dzienne studia na tym kierunku są bezpłatne. Kulturoznawstwo obejmują także studia podyplomowe, dlatego zgłębianie tej dziedziny jest dostępne w zasadzie dla każdego absolwenta szkoły wyższej.

Czym jest kulturoznawstwo? Gdzie można je studiować?

Kulturoznawstwo to stosunkowo nowa dziedzina wiedzy, łącząca w sobie elementy socjologii, psychologii i filozofii. Obecnie nauka ta ma już ugruntowaną pozycję i zajmuje się badaniem kultury z perspektywy teoretycznej oraz filozoficznej. Należy do dziedzin interdyscyplinarnych, co oznacza, że sięga głęboko do różnych nauk humanistycznych.

Kulturoznawstwo można obecnie studiować na wielu uniwersytetach i w licznych szkołach wyższych, m.in. w krakowskiej Akademii Ignatianum – https://ignatianum.edu.pl/, w której jednolite magisterskie dzienne studia na tym kierunku są bezpłatne. Kulturoznawstwo obejmują także studia podyplomowe, dlatego zgłębianie tej dziedziny jest dostępne w zasadzie dla każdego absolwenta szkoły wyższej.

Czego nauczę się studiując kulturoznawstwo?

Choć oczywiście istnieją różnice programowe pomiędzy uczelniami, to jednak studiując kulturoznawstwo, najczęściej będziesz zgłębiać takie dyscypliny jak:

 • wiedza o teatrze (warto pamiętać, jak wysoką pozycję zajmował teatr w starożytności);
 • warsztat humanisty;
 • historię kultury antycznej, która stanowi podwaliny późniejszej kultury europejskiej aż po czasy obecne;
 • antropologię;
 • język angielski, którego znajomość jest obecnie niezbędna.

Kilkuletnie studia zaowocują wiedzą oraz umiejętnościami obejmującymi m.in.:

 • głębsze rozumienie wielu różnych zjawisk społecznych;
 • gruntowną znajomość cech różnych kultur;
 • odczytywanie znaczenia dzieł wysokiej kultury;
 • odczytywanie dzieł sztuki, mody, muzyki czy filmu, ale także mody i architektury w perspektywie kulturowej;
 • lepsze zrozumienie wartości tkwiących w popkulturze.

Jakie zawody mogę wykonywać po kulturoznawstwie?

Kulturoznawstwo pozwala na wykonywanie wielu zawodów, jednak do najczęściej wybieranych przez absolwentów należą zawody o charakterze społecznym i kulturalnym, a wśród nich:

 • praca w redakcji czasopism i magazynów;
 • copywriting;
 • praca w agencjach marketingowych;
 • praca w organizacjach pozarządowych;
 • kierowanie instytucjami kulturalnymi.