luxlife.pl

luxlife.pl – luksus, zakupy, uroda, lifestyle

studia finanse i rachunkowość
Lifestyle

Studia finanse i rachunkowość – kto wybiera taki kierunek?

Studia finanse i rachunkowość to kierunek, który wiąże się z pieniędzmi, różnego rodzaju tabelami, wykresami oraz matematyką, a także przepisami prawnymi. Finanse i rachunkowość praca, jaką można wykonywać po tym kierunku to księgowa, służba skarbowa, pracownik ubezpieczalni i banków, a także Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz agencji doradztwa finansowego.

Finanse i rachunkowość – co to za kierunek?

Studia na tym kierunku wiążą się z dziedziną finansów i rachunkowości. Wiedza, jaką nabyć można na tym kierunku studiów z zakresu finansów, polega na analizowaniu wszystkich zjawisk gospodarczych oraz społecznych, jakie są ściśle związane z pieniądzem.
Wiedza, jaką zdobywa się na tych studiach i która powiązana jest z rachunkowością, opiera się na zdobywaniu kompetencji i umiejętności pozwalających na prowadzenie księgowości w różnego rodzaju przedsiębiorstwach.
Rachunkowość w firmie polega na prowadzeniu ksiąg przychodów i rozchodów i można ją podzielić na trzy działy:
– księgowość – dokumentowanie i zapisywanie wszystkich zdarzeń oraz faktur dotyczących przychodów i wydatków,
– kalkulacja – obliczenie efektów pracy i zysków przedsiębiorstwa w każdym jego dziale,
– sprawozdawczość – sporządzanie sprawozdań finansowych na podstawie dokumentów i przedstawienie ich urzędowi skarbowemu.

Jak wyglądają studia finanse i rachunkowość i ile trwają?

Studia na tym kierunku mają charakter praktyczny i mają za zadanie przygotować studenta do wykonywania określonych zadań i brania na siebie określonych obowiązków, ponieważ nauka ma zaowocować nabyciem przez studenta odpowiednich kompetencji.
Studia finanse i rachunkowość są studiami licencjackimi albo magisterskimi i trwają 3 lub 2 lata w zależności czy są to studia stopnia pierwszego, czy drugiego. Po ukończeniu studiów student otrzymuje dyplom licencjata lub magistra.

Gdzie można studiować finanse i rachunkowość?

Studia na tym kierunku prowadzone są przez uniwersytety ekonomiczne oraz państwowe szkoły zawodowe, a także prywatne uczelnie biznesowe.
Podczas wyboru studiów warto sprawdzić ich program oraz wykładowców, a także to czy program jest zgodny z systemami certyfikatów, jakie stosowane są w finansach i rachunkowości. Certyfikaty te oparte są na systemach egzaminów, ale istnieją studia, na których studenci zwolnieni są z części egzaminów.

Gdzie można pracować po ukończeniu studiów finanse i rachunkowość?

Finanse i rachunkowość praca, którą zapewniają studia, jest satysfakcjonująca i różnorodna. Studenci po finansach i rachunkowości mają duży wybór w ofertach pracy.
Jedną z kilku profesji, jakie można wykonywać i która staje się coraz popularniejsza, jest doradztwo finansowe i doradztwo podatkowe. Absolwenci mogą także zająć się obszarem ubezpieczeń, bankowością oraz zarządzaniem finansami w przedsiębiorstwie.
Dużym zainteresowanie cieszy się także analityk finansowy, na którego wciąż rośnie popyt w bankach, instytucjach finansowych, agencjach zajmujących się marketingiem oraz koncernach, które do prawidłowego funkcjonowania i zachowania płynności finansowej potrzebują odpowiedniej prognozy dotyczącej przychodów.