Nomadzi to nie jest historia, to dzieje się naprawdę. O ile takich ludzi zdecydowanie jest już coraz mniej, to tak wspaniała kultura zachowała się po dziś dzień. Każdy element ubioru czy sprzętu użytku codziennego została wytworzona przez nich samych, co samo w sobie jest piękne i wyjątkowe. Mamy nadzieję, że pewne plemiona przetrwają próbę czasu.