Pierwszą próbą był projekt Google Glass, który do tego zmierzał. Przewidywał on sterowanie urządzeniem za pomcą głosu, który miał być przetwarzany. Okulary miały funkcję wysyłania sygnału bezposrednio do mózgu, niestety projekt zamknięto. Podobne okulary pojawiły się między innymi w filmie science-fiction Star Trek.