Mimo bliskości Afryki jego mieszkańcy pochodzący z Azji wciąż przejawiają mocno zakorzenione wierzenia. Madagaskar to ostatni z wielkich lądów, który został zasiedlony przez człowieka i do dziś mocno opiera się cywilizacji i globalizacji. W tradycji malgaskiej wtorek i czwartek to dni przeklęte, traktuje się je tak, jak u nas piątek trzynastego.