Często widząc człowieka bezdomnego, myślimy o nim bardzo negatywnie. Bezdomni, to nie tylko alkoholicy czy osoby, którym nie chce się pracować. Często są to ludzie, którzy w wyniku zrządzenia losu albo nieszczęścia stracili swój majątek, a czasem nawet fortunę! Odwróciła się od nich rodzina albo w ogóle jej nie mają. Bez wsparcia i pomocy nie potrafią odnaleźć się w społeczeństwie.